VoiceFactory: onderwijs

Scholen doen een beroep op ons, omdat :

- hun leerkrachten nu eenmaal vaak met stemproblemen te maken krijgen en een steeds kritischer publiek moeten boeien
- ze hun leerlingen een gezonde manier van spreken en bewegen willen bijbrengen
- ze hun leerlingen willen voorbereiden op sollicitaties
- ze samen met ons projecten willen uitwerken in het kader van dramatische expressie of muzikale en dansante expressie
- ze samen met ons projecten willen uitwerken rond taal en literatuur
- hun allochtone leerlingen niet alleen behoefte hebben aan een stevig taalbad maar vaak ook aan een andere stemplaatsing
- ze menen dat de uitstraling van haar leerkrachten en leerlingen bijdraagt tot de uitstraling van de school


Er zijn de basisworkshops rond ‘stemhygiëne en een gezond gebruik van stem en lichaam’. Hier leren we vooral hoe we onze stem optimaal kunnen gebruiken en stemproblemen kunnen voorkomen.
Maar er is bv. ook een module rond het ’medeklinkerorkest’ van Arthur Lessac. Aan de hand hiervan ontdekken we op een speelse, creatieve en muzikale manier de juiste stemplaatsing voor de medeklinkers en leren we voelen wat er –bij juist stemgebruik- in ons lichaam gebeurt. Door te spelen met de consonanten oefenen we tevens onze articulatie, verhelpen we aan bepaalde spraakgebreken en verkennen we het ritme van de taal.

We verzorgen ook modules specifiek gericht op (leerkrachten) taal en dramatische expressie. Een greep uit het aanbod :
- literatuur: van dode tekst tot organische beleving (of: van denken naar voelen)
- omgaan met poëzie en de ‘klassiekers’
- ‘Add a body to your brain’: taalbeleving voor mensen met kl*** (‘Talking Heads‘verboden)
- Stem/taal -lichaam-emotie: de ingrediënten van de acteur

Binnen het lessenpakket lichamelijke opvoeding is er dan weer ruimte voor stem- en lichaamswerk volgens de methode van Arthur Lessac, zie ook Lessac.
We gaan na hoe we optimaal kunnen bewegen en welke spieren we moeten activeren voor een gezonde ademhaling en optimaal stemgebruik. Voor leerkrachten l.o. en dansante expressie wordt aandacht besteed aan hun specifieke werkomstandigheden: open en lawaaierige ruimtes, zware fysieke inspanningen,…

Binnen dramatische en dansante expressie kan er tevens gewerkt worden rond de lichaamsenergieën volgens Lessac en het zichtbaar én hoorbaar maken van de emoties en de diepere betekenis van de tekst via het lichaam.

Daarnaast kunnen we specifieke sessies verzorgen voor bv. de richtingen onthaal/pr/toerisme, besteden we aandacht aan therapeutisch stemgebruik (verzorgingssector, onderwijs, bijzondere jeugdzorg,…) enz.

Download hier de brochure 'VoiceFactory op school'.

VoiceFactory stelt zich ter beschikking voor studiedagen, workshops, het begeleiden van langere (vakoverschrijdende) projecten, individuele coaching, lezingen en werkgroepen.

We houden graag rekening met uw specifieke vragen en ontwikkelen (in samenspraak) ook workshops op maat.

 


VoiceFactory is ervan overtuigd dat het ook binnen het onderwijs een boeiende rol kunnen spelen. We verzorgen allerlei workshops en projecten voor leerkrachten en leerlingen gaande van kleuteronderwijs, over het secundair en kunstonderwijs, tot en met de hogescholen en universiteiten.

Tevens bieden we de mogelijkheid tot life- en carrièrecoaching.

home - wie - wat - doelgroepen - aanbod - business - onderwijs - theater/film/media - therapie & coaching - European Lessac Center - nieuws & projecten - referenties - links - sitemap

VoiceFactory vzw, Bisschoppenhoflaan 151, 2100 Antwerpen, België - tel.: +32/(0)476/86.58.07 - info[at]voicefactory.be