VoiceFactory : workshops voor bedrijven en verenigingen

Workshops

In de module ‘stemcoaching’ wordt niet enkel gewerkt aan de technische aspecten van het spreken, maar proberen we na te gaan welke fysieke en mentale factoren het huidige spreekgedrag bepalen en hoe we dat kunnen verbeteren en bijsturen. Het gaat niet alleen over het aanpakken van technische stemproblemen, maar bv. ook over het begeleiden van mensen die door hun manier van spreken als agressief, bot, ongenuanceerd, monotoon, vervelend, onzeker, verlegen,… overkomen.

De modules ‘dictie’ en ‘dictie en uitspraak voor allochtonen’ richten zich in hoofdzaak op het verwerven van een betere uitspraak.

De module ‘smalltalk’ wil mensen dan weer in de mogelijkheid stellen om op een vlotte, natuurlijke manier het ijs te breken, een gesprek gaande te houden of af te ronden. Een niet te onderschatten vaardigheid die reeds bij het sollicitatiegesprek van cruciaal belang kan zijn, maar ook van pas komt bij het netwerken, op recepties, bij klantenwerving enz.

Individuele coaching

Behalve de groepssessies kan u bij ons ook terecht voor individuele coaching. Zo helpen we u graag bij het overtuigend brengen van uw toespraak, uw specifieke stem- of houdingsproblemen, stresscounseling - en therapie (gesprek eventueel aangevuld met holistische massage, ademhalingstherapie, ontspanningstechnieken), lifecoaching enz. In principe kunnen alle bovenstaande modules ook individueel worden gegeven. Bij de eerste sessies is een persoonlijk live contact vereist. Volgende sessies kunnen eventueel ook telefonisch verlopen. In het verleden werkten wij op deze manier o.a. met zakenmensen, advocaten en politici.

Lezingen

Behalve workshops en individuele coachings verzorgen we ook lezingen met o.a. als thema ‘High Touch not High Tech’, ‘Gezonder en doeltreffender functioneren en communiceren’ , ‘Gelijkere kansen door training en opleiding’, ‘Mijn bedrijf : een plek om je goed te voelen !’ , 'de kracht van het geschreven woord' of i.v.m. ons researchproject.

Regie en opluisteren van events en recepties

U kan ons ook inhuren voor de regie van uw bedrijfsmanifestatie of voor het opluisteren van een receptie of bedrijfsfeest. Het muzikale luik wordt verzorgd door de internationale topmuzikanten van ‘Het Nostalgisch Verzet’ ( repertoire : licht klassiek, musical, chanson, jaren 20, 30, …tot 80,… bezetting : viool-piano (evtl. aangevuld met acteur/presentator of zang : Mitta Van Der Maat, Ann Lauwereys, David Davidse, Yvonne Walter, Gert Terny…) strijkkwartet, trio. Deze muzikanten verwierven hun strepen bij grote nationale en internationale (klassieke) orkesten, Toots Thielemans, Shirley Bassey, William Sheller, Kylie Minogue, Marlene Dietrich, André Rieu, Il Novecento en de Proms,…..


Stand houden tegenover moeilijke mensen’ verschaft ons inzicht in een aantal persoonlijkheden en hoe ze communiceren. De module pretendeert niet de ultieme oplossing te bieden om elke menselijke interactie vlot en vlekkeloos te laten verlopen. Wél dat ze een aantal hulpmiddelen levert waardoor we in moeilijke omstandigheden beter stand houden en minder te maken krijgen met ‘emotionele naweeën’.

High Touch not High Tech’ is een module waarin we door middel van discussies, praktijkvoorbeelden en oefensessies willen nagaan hoe we tot een écht, diepgaand en motiverend contact kunnen komen. We doen dit bv. door het aanreiken van gespreks-, luister- en observatietechnieken.

Daarnaast kan u ook kiezen voor modules ‘stressmanagement’, ’functionerings- en beoordelingsgesprekken’, ’spreken in het openbaar’, ‘overtuigend spreken’, ‘discussietechnieken’, ‘onderhandelen’ en ‘omgaan met de media’.

Indien u in uw bedrijf echter met een specifiek probleem te maken heeft op het vlak van spreken, lichaamstaal of communicatie willen we dat graag samen met u bekijken en is er steeds de mogelijkheid voor een ‘workshop-op-maat’ of om samen te werken met andere bedrijfs-, en mediatrainers (o.a. Alcanne en Suzanne Van Well, Jo De Poorter en Succescoaching, …)

Deze modules kunnen ook worden gegeven in een residentiële formule en dit zowel in binnen- als buitenland. Voorwaarden en mogelijkheden te bespreken.


Beter in je lijf door ergonomisch en organisch bewegen’ maakt ons bewust van het beeld dat anderen van ons krijgen door onze houding en lichaamstaal. We trachten niet alleen de ‘vorm’ te veranderen, maar trachten te begrijpen waarom we een bepaalde houding aannemen en ontdekken hoe we ons door het werken aan houding ook beter in ons vel kunnen voelen en effectiever en krachtiger communiceren. Bovendien leren we dat we ,ook wanneer we geen ergonomisch meubilair ter beschikking hebben, ons lichaam kunnen respecteren.

De spreker als persoonlijkheid’ is een vervolgmodule voor wie reeds gewerkt heeft rond stem en houding. We gaan na hoe we het nieuwe bewustzijn kunnen gebruiken om niet alleen beter te communiceren, maar ook om een sterke persoonlijke indruk na te laten.

De module ‘omgaan met angst en onzekerheid’ wil ons inzicht verschaffen in wat ons weerhoudt om plezier te beleven aan wat we doen, waarom we bepaalde beslissingen niet durven te nemen en ter plekke blijven trappelen, waarom we angst hebben om voor een publiek te spreken of houterig bewegen. Kortom : we gaan op zoek naar een grotere vrijheid, meer zelfvertrouwen én meer plezier bij alles wat we doen.

VoiceFactory vzw, Bisschoppenhoflaan 151, 2100 Antwerpen, België - tel.: +32/(0)476/86.58.07 - info[at]voicefactory.be